Spreekuren

AFSPRAKENSPREEKUUR

Voor het maken van afspraken kunt u bellen met de assistente. 

De assistente kan u vragen wat de reden is van uw komst. Zij kan met deze informatie een goede inschatting maken van de benodigde tijd en materialen.

Een afspraak duurt in principe 15 minuten. Hebt u meerdere zaken te bespreken en denkt u meer tijd nodig te hebben, geef dit dan aan bij de assistente.


TELEFONISCH SPREEKUUR

Wanneer u de huisarts telefonisch wilt spreken dan kunt u hiervoor de assistente bellen en kan een terugbelafspraak worden gepland. U wordt dan door de huisarts teruggebeld.

HUISBEZOEK
Voor mensen die niet in staat zijn naar de praktijk te komen kan een huisbezoek worden aangevraagd.

SPREEKUUR PRAKTIJKONDERSTEUNERS
De praktijkondersteuner Somatiek is opgeleid voor het controleren en begeleiden van mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, astma en COPD.

De praktijkondersteuner GGZ is opgeleid voor het inventariseren van psychische klachten, diagnostiek, korte behandeling en begeleiding.
U wordt door de huisarts naar het spreekuur van de praktijkondersteuner verwezen.

WRATTENSPREEKUUR
In de eerste week van de maand, volgens afspraak.


OPENINGSTIJDEN
Huisartsenpraktijk Het Oude Postkantoor is op werkdagen geopend van
08.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur.

Informatie over de openingstijden per praktijk vindt u op de eigen websites.

Locatie

Huisartsenpraktijk
Het Oude Postkantoor
Markt 7
7241 AA Lochem

2023 - huisartsenpraktijk Het Oude Postkantoor Ontwerp: Ovii