huisarts m.b.g. meijer

Spreekuren

AFSPRAKENSPREEKUUR
Voor het maken van afspraken kunt u bellen met de assistente. 

De assistente kan u vragen wat de reden is van uw komst. Zij kan met deze informatie een goede inschatting maken van de benodigde tijd en materialen.

Een afspraak duurt in principe 10 minuten. Hebt u meerdere zaken te bespreken en denkt u meer tijd nodig te hebben, geef dit dan aan bij de assistente.

TELEFONISCH SPREEKUUR
Wanneer u de huisarts telefonisch wilt spreken dan kunt u hiervoor de assistente bellen en kan een terugbelafspraak worden gepland. U wordt dan door de huisarts teruggebeld.


HUISBEZOEK
Voor mensen die niet in staat zijn naar de praktijk te komen kan een huisbezoek worden aangevraagd.

SPREEKUUR PRAKTIJKONDERSTEUNERS
De praktijkondersteuner Somatiek is opgeleid voor het controleren en begeleiden van mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, astma en COPD.

De praktijkondersteuner GGZ is opgeleid voor het inventariseren van psychische klachten, diagnostiek, korte behandeling en begeleiding.
U wordt door de huisarts naar het spreekuur van de praktijkondersteuner verwezen.

WRATTENSPREEKUUR
Om de vier weken, volgens afspraak. Informeer voor de data bij de balie. 

KOSTEN
Zorg in de huisartsenpraktijk valt onder uw ziektekostenverzekering. Aan aanvullend onderzoek (zoals laboratorium, röntgen of behandeling door andere disciplines) kunnen kosten verbonden zijn. Kijkt u dat na in uw verzekeringspolis. Als u uw afspaak niet kunt nakomen, wilt u deze dan minstens 24 uur van te voren afzeggen. 


OPENINGSTIJDEN
Huisartsenpraktijk Het Oude Postkantoor is op werkdagen geopend van
08.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur.

Informatie over de openingstijden per praktijk vindt u op de eigen websites.

Locatie

Huisartsenpraktijk
Het Oude Postkantoor
Markt 7
7241 AA Lochem

2024 - huisartsenpraktijk Het Oude Postkantoor Ontwerp: Ovii